Príchute intimity, editorial illustration

Ilustrácia ku článku od Miroslavy Urbanovej pre internetový magazín Kurník